Νέα

09/03/2012 “το lift”

Το lift είναι μια μεταφορά. Το lift είναι μια κατανομή. Το lift είναι μια αντίληψη του κόσμου. Tο να «σηκώνεις» τον άλλο και να σε «σηκώνει» ο άλλος αποτελεί μια ποιητική ιστορία, που αναφέρεται στην ανθρώπινή μας υπόσταση,Το lift είναι μια μεταφορά. Το lift είναι μια...