Προκυρήξεις/Διαγωνισμοί

02/04/2018 Πρόσκληση για τη προμήθεια υπηρεσιών σύνταξης οικονομικών καταστάσεων 2017 και παρακολούθηση διπλογραφικής μεθόδου για το 2018. (Αρ. Πρωτ.: 5733)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την υπηρεσία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 & παρακολούθηση της διπλογραφικής μεθόδου για το έτος 2018 βάσει κλαδικού λογιστικού σχεδίου (Π.Δ. 315/99). Η παροχή της υπηρεσίας αυτής θα γίνει με τη διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης...