Προκυρήξεις/Διαγωνισμοί

03/04/2018 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για τη προμήθεια υπηρεσίας διαχείρισης ιστοσελίδας και σελίδας facebook που διατηρεί το Ν.Π., συγγραφή άρθρων και συμβουλευτική στον τομέα επικοινωνίας, (Αρ. Πρωτ.: 5735)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για υπηρεσία διαχείρισης ιστοσελίδας και σελίδας facebook, συγγραφή άρθρων και συμβουλευτική στο τομέα της επικοινωνίας. Η παροχή της υπηρεσίας αυτής θα γίνει με τη διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης και κριτήρια κατακύρωσης την...

02/04/2018 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για Προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού μέσω ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. (Αρ. Πρωτ.: 5734)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού μέσω ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Η παροχή της υπηρεσίας αυτής θα γίνει με τη διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά. Τα τεχνικά...

02/04/2018 Πρόσκληση για τη προμήθεια υπηρεσιών σύνταξης οικονομικών καταστάσεων 2017 και παρακολούθηση διπλογραφικής μεθόδου για το 2018. (Αρ. Πρωτ.: 5733)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την υπηρεσία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 & παρακολούθηση της διπλογραφικής μεθόδου για το έτος 2018 βάσει κλαδικού λογιστικού σχεδίου (Π.Δ. 315/99). Η παροχή της υπηρεσίας αυτής θα γίνει με τη διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης...