Προκυρήξεις/Διαγωνισμοί

29/03/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού μέσω ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος).

Βύρωνας 29/3/2019 Αρ. Πρωτ.: 6289 Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού μέσω ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος.. Η παροχή της υπηρεσίας αυτής θα γίνει με τη διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης...

29/03/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Προμήθεια υπηρεσιών σύνταξης οικ. καταστάσεων 2018 και παρακολούθηση διπλογραφικής μεθόδου για το 2019).

Βύρωνας 29/3/2019 Αρ. Πρωτ.: 6288 Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την υπηρεσία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 & παρακολούθηση της διπλογραφικής μεθόδου για το έτος 2019 βάσει κλαδικού λογιστικού σχεδίου (Π.Δ. 315/99). Η παροχή της υπηρεσίας...

29/03/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Υπηρεσία υποστήριξης για τη συμμόρφωση & προσαρμογή του Ν.Π. στο Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR)

Βύρωνας 29/3/2019 Αρ. Πρωτ.: 6290 Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη συμμόρφωση & προσαρμογή στο Νέο Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ε/Ε με αριθμό 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR), με...

27/03/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Υπηρεσία εκτέλεσης πολιτιστικού/ερευνητικού προγράμματος Zoom In !)

Βύρωνας 27/3/2019 Αρ. Πρωτ.: 6279 Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την υπηρεσία εκτέλεσης πολιτιστικού/ερευνητικού προγράμματος Zoom In ! για την πραγματοποίηση του καταστατικού σκοπού, του Ν.Π. που είναι η μελέτη και έρευνα του χορού. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ...

27/03/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Υπηρεσία προωθητικών ενεργειών του πολιτιστικού/ερευνητικού προγράμματος Zoom In !)

Βύρωνας 27/4/2019 Αρ. Πρωτ.: 6280 Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την υπηρεσία προωθητικών ενεργειών του πολιτιστικού προγράμματος Zoom In ! για την πραγματοποίηση του καταστατικού σκοπού, του Ν.Π. που είναι η μελέτη και έρευνα του χορού. ΛΙΓΑ...

27/03/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Υπηρεσία προωθητικών ενεργειών του πολιτιστικού/ερευνητικού προγράμματος Zoom In !)

Βύρωνας 27/4/2019 Αρ. Πρωτ.: 6280 Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την υπηρεσία προωθητικών ενεργειών του πολιτιστικού προγράμματος Zoom In ! για την πραγματοποίηση του καταστατικού σκοπού, του Ν.Π. που είναι η μελέτη και έρευνα του χορού. ΛΙΓΑ...

10/12/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Υπηρεσία συντήρησης/επισκευής μηχανημάτων ήχου)

Βύρωνας 10 Δεκεμβρίου 2018 Αρ. Πρωτ.: 6148 Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την υπηρεσία του ελέγχου και της επισκευής/συντήρησης των μηχανημάτων ήχου, με διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, απευθύνει πρόσκληση υποβολής...

10/12/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Προμήθειας μελανιών για τον εκτυπωτή)

Βύρωνας 10 Δεκεμβρίου 2018 Αρ. Πρωτ.: 6147   Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την προμήθεια μελανιών για τον εκτυπωτή , με διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφορών σύμφωνα με...