Προκυρήξεις/Διαγωνισμοί

10/12/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Προμήθεια λαμπτήρων τηλεφωνικής συσκευής μπαλαντέζων)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για προμήθεια λαμπτήρων τηλεφωνικής συσκευής μπαλαντέζων, με διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφορών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω: Τηλεφωνική συσκευή...

22/06/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  (Προμήθειας ενοικίασης φωτιστικών σωμάτων και μηχανημάτων ήχου, βιντεοπροβολέα και οθόνης οπίσθιας προβολής για την εκδήλωση του 1ου Danceschool ways Festival) Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για την εκδήλωση του 1ου Danceschool ways Festival στο θέατρο Βράχων Μελίνα...

24/05/2018 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια ενοικίαση μηχανημάτων ήχου για εκδηλώσεις

Βύρωνας 21 Μαΐου 2018 Αρ. Πρωτ.: 5798 Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για παραστάσεις στις 9 & 10 Ιουνίου 2018 θα χρειαστεί ενοικίαση μηχανημάτων ήχου καθώς οι δράσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους γύρω από το Κέντρο...