Προκυρήξεις/Διαγωνισμοί

Προκυρήξεις / Διαγωνισμοί

27/03/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Υπηρεσία προωθητικών ενεργειών του πολιτιστικού/ερευνητικού προγράμματος Zoom In !)

Βύρωνας 27/4/2019 Αρ. Πρωτ.: 6280 Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την υπηρεσία προωθητικών ενεργειών του πολιτιστικού προγράμματος Zoom In ! για την πραγματοποίηση του καταστατικού σκοπού, του Ν.Π. που είναι η μελέτη και έρευνα του χορού. ΛΙΓΑ

10/12/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Υπηρεσία συντήρησης/επισκευής μηχανημάτων ήχου)

Βύρωνας 10 Δεκεμβρίου 2018 Αρ. Πρωτ.: 6148 Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την υπηρεσία του ελέγχου και της επισκευής/συντήρησης των μηχανημάτων ήχου, με διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, απευθύνει πρόσκληση υποβολής

10/12/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Προμήθειας μελανιών για τον εκτυπωτή)

Βύρωνας 10 Δεκεμβρίου 2018 Αρ. Πρωτ.: 6147   Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την προμήθεια μελανιών για τον εκτυπωτή , με διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφορών σύμφωνα με

10/12/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Προμήθεια λαμπτήρων τηλεφωνικής συσκευής μπαλαντέζων)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για προμήθεια λαμπτήρων τηλεφωνικής συσκευής μπαλαντέζων, με διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφορών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω: Τηλεφωνική συσκευή