ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου)

Βύρωνας 9/9/2019

Αρ. Πρωτ.: 6548

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου έως του ποσού των 350,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφορών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω:

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
1 χαρτοφάκελα μαύρα με λάστιχο Skag 10  
2 μπλοκ εισπράξεων 236Α

 

20  
3 Κούτες χαρτί Α4 80 120mm x 297mm

 

4  
4 blanco

 

3  
5 Κουτί στυλό BIC μπλε

 

2  
6 στυλό BIC μαύρα

 

1  
7 Στυλό bic Crystal λεπτό μπλε

 

1  
8 Κουτί μολύβια Faber Castel 2b

 

2  
9 σελοτέϊπ

 

3  
10 κουτάκια paper clips νούμερο 4

(συνδετήρες)

4

 

 
11 Τετράδιο ευρετήριο Α4

 

1  
12 Γόμες για μολύβι

 

2  
13 Βιβλίο παρουσίας προσωπικού

 

2  
14 Βιβλίο πρωτοκόλλου

 

2  
15 Βιβλίο πρακτικών

 

1  
16 Βιβλίο μαθητολογίου

 

1  
17 Πακέτο ζελατίνες Skag Νο 4/10

 

3  
18 Πακέτο ζελατίνες Skag τύπος Γ

Νο 10/10

1  
19 Ντοσιέ Skag Α4 8-32 γκρι

 

6  
20 Φάκελοι λευκοί Α4

 

 

10  
21 Φάκελοι αλληλογραφίας

 

15  
22 Φάκελοι λευκοί Α3

 

10  
23 Τετράδιο με διαφάνειες 30 φύλλων 2

 

 
24 Κύβος λευκά χαρτάκια

 

1  
25 Post it χαρτάκια σε διάφορα χρώματα 4  
26 Τετράδιο globus 3 θεμάτων 17Χ25 2

 

 
27 Στικάκια usb 16b 5  
28 Τετράδιο απλό 1

 

 
29 Σφραγίδα Colop printer 30 18Χ47 mm με το όνομα Κατσαρού Αικατερίνη 1  
30 Ψαλίδι

 

1  
  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%    

 

 

 

Ο προμηθευτής ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα των

προμηθευόμενων ειδών.

Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να μας καταθέσετε οικονομική προσφορά στη γραμματεία του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν

(Χρυσάφης 34 & Δικαιάρχου Βύρωνας) για τα ανωτέρω έως και Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019