ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Προμήθεια λαμπτήρων τηλεφωνικής συσκευής μπαλαντέζων)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Προμήθεια λαμπτήρων τηλεφωνικής συσκευής μπαλαντέζων)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για προμήθεια λαμπτήρων τηλεφωνικής συσκευής μπαλαντέζων, με διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφορών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω:

  • Τηλεφωνική συσκευή σταθερή dect που να διαθέτει ανοιχτή ακρόαση μνήμη τηλεφωνικού καταλόγου 10 αριθμών και πάνω  αναγνώριση κλήσης και μνήμη κλήσεων.
  • Δέκα (10) λάμπες αλογόνου globe70w – 100w με 30% εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Μία (1) εικοσιπεντάμετρης μπαλαντέζας με τέσσερεις υποδοχές
  • Δύο (2) πολύπριζα  με διακόπτη ασφαλείας 5 θέσεων και
  • Δύο (2) πολύπριζα με διακόπτη ασφαλείας με 4 θέσεις.

Η δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να είναι μέχρι του ποσού των 200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο προμηθευτής ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα των

προμηθευόμενων ειδών.

Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να μας καταθέσετε οικονομική προσφορά στη γραμματεία του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν

(Χρυσάφης 34 & Δικαιάρχου Βύρωνας) για τα ανωτέρω έως και την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν και στην ιστοσελίδα του Κέντρου Μελέτης Χορού Ντάνκαν.

 

Ο Πρόεδρος

Γρηγόρης Κατωπόδης

Δήμαρχος Βύρωνα