ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

(Προμήθειας ενοικίασης φωτιστικών σωμάτων και μηχανημάτων ήχου, βιντεοπροβολέα και οθόνης οπίσθιας προβολής για την εκδήλωση του 1ου Danceschool ways Festival)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για την εκδήλωση του 1ου Danceschool ways Festival στο θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη θα χρειαστεί ενοικίαση φωτιστικού εξοπλισμού και μηχανημάτων ήχου καθώς το Θέατρο δεν διαθέτει τεχνικό εξοπλισμό ούτε και τους ανάλογους τεχνικούς που θα χειριστούν τα μηχανήματα. Η ενοικίαση αυτή από τις 2 έως και 4 Ιουλίου 2018 (συνολικά 3 μέρες) θα γίνει με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.

Ο Πρόεδρος του Ν.Π. απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφορών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω:

Για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης

Ηχητική κάλυψη του χώρου, ηχοσύστημα με δυναμική 1500+ ατόμων εγκατάσταση αυτού από εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια των προβών και της εκδήλωσης.

Για τη φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης

2 τρίποδα (απέναντι) με 4profile & 8par (Σύνολο)

πλάτη (τράσσα) 6μ με 6προβολεις 1000w

έδαφος ( “Η” ) 6par

2 τρίποδα δεξιά/αριστερά από την σκηνή με 4 junior

2extra profile ( για gobo, η κανόνι)

Σε όλα τα παραπάνω περιλαμβάνουν τα απαραίτητα για την σωστή λειτουργία τους. (Μπαταρίες, κονσόλες , πίνακες ρεύματος ,καλώδια ηχείων, XLR , βάσεις στήριξης κτλ).

Για τη κάλυψη βιντεοπροβολής

Ενοικίαση βιντεοπροβολέα και οθόνης προβολής 3×4 και οπίσθιας προβολής.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να μεταφερθεί και να εγκατασταθεί από τον προμηθευτή µε δικό του μέσο, προσωπικό και ευθύνη.

Η απεγκατάσταση όλου του εξοπλισμού θα πρέπει να γίνει αμέσως μετά το πέρας της εκδήλωσης, καθώς κατόπιν ακολουθούν άλλες εκδηλώσεις.

Η δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να είναι έως του ποσού των 3.850,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο προμηθευτής ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα των

προμηθευόμενων ειδών και για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας .

Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να μας καταθέσετε οικονομική προσφορά στη γραμματεία του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν (Χρυσάφης 34 & Δικαιάρχου Βύρωνας) ή στο email ddrcathens@gmail.com για τα ανωτέρω έως και την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν και στην ιστοσελίδα του Κέντρου Μελέτης Χορού Ντάνκαν.

Ο Πρόεδρος

Γρηγόρης Κατωπόδης

Δήμαρχος Βύρωνα