Χώρος Ανάσας

Χώρος Ανάσας

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΣΑΣ

Χρόνος και χώρος για να σκεφτούμε // αναλογιστούμε το όραμα και την κατεύθυνση//προοπτική//πορεία του δικτύου

Τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα μια διήμερη συνάντηση του Δικτύου EDN (European Dancehouses Network) στο οποίο το Κέντρο Ντάνκαν μετέχει ως ιδρυτικό μέλος και έχει αναλάβει τη διοργάνωση και φιλοξενία της συνάντησης αυτής, που θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Νοεμβρίου μέχρι και τις 2 Δεκεμβρίου 2015.

Της συνάντησης αυτής θα προηγηθεί το BREATHING SPACE” («ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΣΑΣ»), ένα διήμερο δημιουργικού διαλόγου με αντικείμενο τη διαμόρφωση κατεύθυνσης προς την οποία θα κινηθεί η μελλοντική πορεία και επέκταση του Δικτύου. Μεταξύ των θεμάτων συζήτησης θα είναι και «η σημασία του χορού», με τη συμμετοχή καλλιτεχνών και διανοουμένων τους οποίους θα φιλοξενήσει στην Αθήνα το Κέντρο Ντάνκαν. Ιδιαίτερα πολύτιμη αναμένεται να είναι η δημιουργική συνδρομή του Map Consortium (http://mapconsortium.com), με το οποίο έχουμε συνεργαστεί παρελθόν (Montemor-o-Novo, 2013).

Στο πλαίσιο της συνάντησης μια σειρά από δράσεις που αντανακλούν ατμόσφαιρες από αυτό που συμβαίνει ή παράγεται μέσα και έξω από την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια (διαδρομές στην πόλη με κάποιες εκδηλώσεις σε δημόσιο χώρο, μια εικαστική εγκατάσταση, εισηγήσεις σχετικά με τη σημασία του χορού στον σύγχρονο κόσμο κ.λπ.

Έχουμε καταλήξει σε μια σειρά από δράσεις /σπαράγματα που αντανακλούν ατμόσφαιρες από αυτό που συμβαίνει ή παράγεται μέσα και έξω από την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια (διαδρομές στην πόλη με κάποιες δράσεις σε δημόσιο χώρο, μια εικαστική εγκατάσταση, εισηγήσεις σχετικά με το relevance of dance, κλπ) .

Μια από αυτές είναι η δημιουργία και προβολή ενός video στο οποίο θέλω να σου προτείνω να συμμετέχεις με απόσπασμα από το έργο σου και με την φυσική παρουσία σου ενώ απαντάς σε δύο ερωτήσεις που κινούνται βασικά γύρω από τον τρόπο που το έργο σου συνδιαλέγεται με την παρούσα συνθήκη και  αν το ότι ζεις έξω ή /και η πολιτική κατάσταση των τελευταίων χρόνων σε έχει φέρει σε ‘περιοχές ‘ τα οποίες δεν θα είχες ‘επισκεφθεί’ διαφορετικά.