Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια ενοικίαση μηχανημάτων ήχου για εκδηλώσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια ενοικίαση μηχανημάτων ήχου για εκδηλώσεις

Βύρωνας 21 Μαΐου 2018

Αρ. Πρωτ.: 5798

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για παραστάσεις στις 9 & 10 Ιουνίου 2018 θα χρειαστεί ενοικίαση μηχανημάτων ήχου καθώς οι δράσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους γύρω από το Κέντρο Ντάνκαν.

Η ενοικίαση αυτή θα γίνει με τη διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.

Ο Πρόεδρος του Ν.Π. απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφορών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω: 

  • Ηχοσύστημα με δυναμική 300+ ατόμων ικανό να καλύψει τις ανάγκες των εκδηλώσεων (για 3 διαφορετικούς εξωτερικούς χώρους) 
  • 1 ενσύρματο και 2 ασύρματα μικρόφωνα 
  • Υπολογιστές που να μπορούν να παίξουν και στικάκι και cd (1 για κάθε χώρο) 
  • Απαραίτητα παρελκόμενα υλικά σύνδεσης (καλώδια ηχείων, XLR, βάσεις στήριξης)
  • Μπαταρίες 
  • Κονσόλες
  • Πίνακες ρεύματος, απαραίτητες παλαντέζες προεκτάσεις 
  • Τεχνικό προσωπικό που θα εγκαταστήσει και θα χειρίζεται τα μηχανήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Η δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να είναι μέχρι του ποσού των 750,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο προμηθευτής ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα των προμηθευόμενων ειδών.

Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. 

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να μας καταθέσετε οικονομική προσφορά στη γραμματεία του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν (Χρυσάφης 34 & Δικαιάρχου Βύρωνας) για τα ανωτέρω έως και την Παρασκευή 26 Μαϊου 2018. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν και στην ιστοσελίδα του Κέντρου Μελέτης Χορού Ντάνκαν.

Ο Πρόεδρος 

Γρηγόρης Κατωπόδης
Δήμαρχος Βύρωνα