“το lift”

“το lift”

Το lift είναι μια μεταφορά. Το lift είναι μια κατανομή. Το lift είναι μια αντίληψη του κόσμου.

Tο να «σηκώνεις» τον άλλο και να σε «σηκώνει» ο άλλος αποτελεί μια ποιητική ιστορία, που αναφέρεται στην ανθρώπινή μας υπόσταση,
η οποία εξαρτάται από τη βαρύτητα της γης αλλά και από τις διαπροσωπικές σχέσεις που δημιουργούμε. Η αποσαφήνιση των όρων «βάρος του σώματος» ή «μετάθεση του βάρους του σώματος» σε βιωματικό και θεωρητικό επίπεδο επιτρέπουν να προσεγγίσουμε ουσιαστικά το lift και να συνειδητοποιήσουμε τις εύθραυστες ισορροπίες και τους κανόνες που το διέπουν.

Το 2011 η Jessica Ηénou χρησιμοποίησε το lift ως παιδαγωγικό και καλλιτεχνικό πλαίσιο-εργαλείο σε ποικίλα μέρη και υπό διαφορετικές συνθήκες:
στη Βραζιλία, την Αργεντινή, τη Γαλλία και την Αργεντινή, με ερασιτέχνες, με επαγγελματίες του θεάτρου και του χορού.
Σταδιακά λοιπόν συστηματοποίησε μια μέθοδο που αποκωδικοποιεί το lift μέσω μιας ξεκάθαρης, απλής και ήρεμης προσέγγισης.

H Jessica Hénou είναι γαλλίδα χορογράφος, χορεύτρια και εκπαιδεύτρια. Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Paris VIII
και του Εθνικού Κέντρου Χορού (Centre National de Danse).
Tτα τελευταία 15 χρόνια εργάστηκε και έζησε στην Γαλλία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Ιαπωνία, τη Μπουρκίνα Φάσο, τη Βραζιλία και την Αργεντινή.
Κατά τη διάρκεια των επτά χρόνων που έζησε και εργάστηκε στην Ελλάδα, η Hénou ανέπτυξε μια στενή επαγγελματική σχέση με το Κέντρο Χορού Ντάνκαν, με το οποίο μοιράζεται κοινές αισθητικές απόψεις και το ίδιο ενδιαφέρον για την έρευνα και τις καινοτόμες προσεγγίσεις.

Πρόγραμμα:
Σάββατο 17/3 18.30-21.30
Κυριακή 18/3 14.00-18.00
Σάββατο 24/3 14.00-18.00
Κυριακή 25/3 14.00-17.00

Κυριακή 25 Μαρτίου 2012 : 17.30 παρουσίαση στο κοινό

 

 Το lift είναι μια μεταφορά. Το lift είναι μια κατανομή. Το lift είναι μια αντίληψη του κόσμου.

Tο να «σηκώνεις» τον άλλο και να σε «σηκώνει» ο άλλος αποτελεί μια ποιητική ιστορία, που αναφέρεται στην ανθρώπινή μας υπόσταση,
η οποία εξαρτάται από τη βαρύτητα της γης αλλά και από τις διαπροσωπικές σχέσεις που δημιουργούμε. Η αποσαφήνιση των όρων «βάρος του σώματος» ή «μετάθεση του βάρους του σώματος» σε βιωματικό και θεωρητικό επίπεδο επιτρέπουν να προσεγγίσουμε ουσιαστικά το lift και να συνειδητοποιήσουμε τις εύθραυστες ισορροπίες και τους κανόνες που το διέπουν.

Το 2011 η Jessica Ηénou χρησιμοποίησε το lift ως παιδαγωγικό και καλλιτεχνικό πλαίσιο-εργαλείο σε ποικίλα μέρη και υπό διαφορετικές συνθήκες:
στη Βραζιλία, την Αργεντινή, τη Γαλλία και την Αργεντινή, με ερασιτέχνες, με επαγγελματίες του θεάτρου και του χορού.
Σταδιακά λοιπόν συστηματοποίησε μια μέθοδο που αποκωδικοποιεί το lift μέσω μιας ξεκάθαρης, απλής και ήρεμης προσέγγισης.

H Jessica Hénou είναι γαλλίδα χορογράφος, χορεύτρια και εκπαιδεύτρια. Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Paris VIII
και του Εθνικού Κέντρου Χορού (Centre National de Danse).
Tτα τελευταία 15 χρόνια εργάστηκε και έζησε στην Γαλλία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Ιαπωνία, τη Μπουρκίνα Φάσο, τη Βραζιλία και την Αργεντινή.
Κατά τη διάρκεια των επτά χρόνων που έζησε και εργάστηκε στην Ελλάδα, η Hénou ανέπτυξε μια στενή επαγγελματική σχέση με το Κέντρο Χορού Ντάνκαν, με το οποίο μοιράζεται κοινές αισθητικές απόψεις και το ίδιο ενδιαφέρον για την έρευνα και τις καινοτόμες προσεγγίσεις.

Πρόγραμμα:
Σάββατο 17/3 18.30-21.30
Κυριακή 18/3 14.00-18.00
Σάββατο 24/3 14.00-18.00
Κυριακή 25/3 14.00-17.00

Κυριακή 25 Μαρτίου 2012 : 17.30 παρουσίαση στο κοινό

στο Κέντρο Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν,
Χρυσάφης 34 & Δικαιάρχου –Βύρωνας

Συμμετοχή: 70 Ευρώ

Το lift είναι μια μεταφορά. Το lift είναι μια κατανομή. Το lift είναι μια αντίληψη του κόσμου.

Tο να «σηκώνεις» τον άλλο και να σε «σηκώνει» ο άλλος αποτελεί μια ποιητική ιστορία, που αναφέρεται στην ανθρώπινή μας υπόσταση,
η οποία εξαρτάται από τη βαρύτητα της γης αλλά και από τις διαπροσωπικές σχέσεις που δημιουργούμε. Η αποσαφήνιση των όρων «βάρος του σώματος» ή «μετάθεση του βάρους του σώματος» σε βιωματικό και θεωρητικό επίπεδο επιτρέπουν να προσεγγίσουμε ουσιαστικά το lift και να συνειδητοποιήσουμε τις εύθραυστες ισορροπίες και τους κανόνες που το διέπουν.

Το 2011 η Jessica Ηénou χρησιμοποίησε το lift ως παιδαγωγικό και καλλιτεχνικό πλαίσιο-εργαλείο σε ποικίλα μέρη και υπό διαφορετικές συνθήκες:
στη Βραζιλία, την Αργεντινή, τη Γαλλία και την Αργεντινή, με ερασιτέχνες, με επαγγελματίες του θεάτρου και του χορού.
Σταδιακά λοιπόν συστηματοποίησε μια μέθοδο που αποκωδικοποιεί το lift μέσω μιας ξεκάθαρης, απλής και ήρεμης προσέγγισης.

H Jessica Hénou είναι γαλλίδα χορογράφος, χορεύτρια και εκπαιδεύτρια. Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Paris VIII
και του Εθνικού Κέντρου Χορού (Centre National de Danse).
Tτα τελευταία 15 χρόνια εργάστηκε και έζησε στην Γαλλία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Ιαπωνία, τη Μπουρκίνα Φάσο, τη Βραζιλία και την Αργεντινή.
Κατά τη διάρκεια των επτά χρόνων που έζησε και εργάστηκε στην Ελλάδα, η Hénou ανέπτυξε μια στενή επαγγελματική σχέση με το Κέντρο Χορού Ντάνκαν, με το οποίο μοιράζεται κοινές αισθητικές απόψεις και το ίδιο ενδιαφέρον για την έρευνα και τις καινοτόμες προσεγγίσεις.

Πρόγραμμα:
Σάββατο 17/3 18.30-21.30
Κυριακή 18/3 14.00-18.00
Σάββατο 24/3 14.00-18.00
Κυριακή 25/3 14.00-17.00

Κυριακή 25 Μαρτίου 2012 : 17.30 παρουσίαση στο κοινό

στο Κέντρο Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν,
Χρυσάφης 34 & Δικαιάρχου –Βύρωνας

Συμμετοχή: 70 Ευρώ