Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για τον σχεδιασμό ενημερωτικού φυλλαδίου για την ιστορία και τις δράσεις του Κέντρου Ντάνκαν

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για τον σχεδιασμό ενημερωτικού φυλλαδίου για την ιστορία και τις δράσεις του Κέντρου Ντάνκαν

Βύρωνας 21 Μαΐου 2018

Αρ. Πρωτ.: 5799

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου για την ενημέρωση του κοινού και επισκεπτών θα χρειαστεί να προβεί στην ανάθεση σχεδιασμού ενημερωτικού φυλλαδίου με αναφορά στην ιστορία και τις δράσεις του Κέντρου Χορού Ντάνκαν, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Με το φυλλάδιο αυτό θα μπορεί να ενημερώνεται το κοινό αλλά και να κρατά τα στοιχεία επικοινωνίας για μελλοντική χρήση. 

Ο σχεδιασμός του ενημερωτικού φυλλαδίου θα γίνει με τη διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης και επιπλέον κριτήριο επιλογής του ενδιαφερόμενου, πέραν της χαμηλότερης προσφοράς και την αισθητική. 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π. απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφορών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω: 

  • Ένα Α3, τετράχρωμη εκτύπωση διπλωμένο στα τέσσερα, όπου στο μπροστινό φύλλο θα υπάρχει φωτογραφία δικής μας επιλογής, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αφίσα, με το σήμα του Ντάνκαν και του Δήμου Βύρωνα και στο οπισθόφυλλο θα περιέχει όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες.

Προκειμένου να εγκριθεί ο τελικός σχεδιασμός θα πρέπει να κατατεθεί δοκίμιο.

Ο Πρόεδρος του Ν.Π. διευκρινίζει ότι μαζί με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν δείγματα της δουλειάς τους σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να διαπιστωθεί το ύφος στο οποίο κινούνται και να κριθεί αν η αισθητική τους ταιριάζει στο ύφος του Κέντρου Χορού Ντάνκαν.

Η δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να είναι μέχρι του ποσού των 200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Ο αιτών ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα των
προμηθευόμενων ειδών.

Ο αιτών υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. 

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να μας καταθέσετε οικονομική προσφορά στη γραμματεία του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν (Χρυσάφης 34 & Δικαιάρχου Βύρωνας) και δείγματα δουλειάς στο email:ddrcathens@gmail.com για τα ανωτέρω έως και την Παρασκευή 26 Μαϊου 2018.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν και στην ιστοσελίδα του Κέντρου Μελέτης Χορού Ντάνκαν. 

Ο Πρόεδρος
Γρηγόρης Κατωπόδης
Δήμαρχος Βύρωνα