ΖΟΟΜ ΙΝ! Sensing the World Through the Minor

ΖΟΟΜ ΙΝ! Sensing the World Through the Minor

Το Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν ανακοινώνει τη διεξαγωγή διετούς ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ‘ZΟΟΜ IN! – Sensing the World Through the Minor’. Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο τη μελέτη της σχέσης ανάμεσα στη χειρωνακτική και την πνευματική εργασία, ανάμεσα στην τέχνη και την τεχνική καθώς και τις κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις που η σχέση αυτή μπορεί να έχει σήμερα.

Βάση του προγράμματος αποτελεί η φιλοσοφία του «actionalism» του Ραϋμόνδου Ντάνκαν, κύριου εμπνευστή του αρχιτεκτονικού σχεδίου και του οράματος του κτιρίου που στεγάζει το σημερινό Κέντρο Ντάνκαν στον Βύρωνα.

Σύμφωνα με αυτή, «οι άνθρωποι δεν είναι αυτό που νομίζουν πως είναι, αλλά αυτό που πράττουν».

Με πίστη στις αρχές της αυτοδιαχείρισης, της αυτάρκειας και της αυτονομίας του ατόμου και με αναγωγές στην Πλατωνική σκέψη σύμφωνα με την οποία τέχνη και τεχνική είναι αλληλένδετες, ο Ντάνκαν σχεδιάζει και δημιουργεί ένα κτίριο που ακολουθεί το πρότυπο του μυκηναϊκού ανακτόρου: γύρω από ένα κεντρικό patio οργανώνονται μικρά αυτόνομα εργαστήρια, το καθένα αφιερωμένο σε μία χειρωνακτική ή καλλιτεχνική πρακτική, όπως η κεραμική, η ύφανση, η ξυλουργική, η ζωγραφική, η ποίηση… όλες σε συνεχή διάλογο με την καθημερινή ζωή και την τέχνη του χορού.

Σε μια εποχή, αδιάκοπης άϋλης, αποσπασματικής επικοινωνίας και δικτύωσης:

  • τι μπορεί να προσφέρει η τέχνη στη χειρωνακτική εργασία και αντίστροφα η χειρωνακτική εργασία στην τέχνη, μέσα από τη μελέτη των δημιουργικών τους διεργασιών;
  • τί μπορεί να σημαίνει μια τέτοια προσέγγιση, για τον τρόπο που «πράττουμε» σε κοινωνικό επίπεδο;
  • πώς μπορούν καθημερινές, «μικρές» πράξεις να συνδιαλεχθούν με το «μείζον;»
  • πώς μπορούν τέτοιες πράξεις να επηρεάσουν κυρίαρχα συστήματα και να οδηγήσουν στην ανάδειξη εναλλακτικών μοντέλων κοινωνικής και πολιτικής συμβίωσης;

Με αφετηρία τις ιδέες του Ραϋμόνδου Ντάνκαν το ΖΟΟΜ ΙΝ! κινείται γύρω από τρεις βασικούς άξονες έρευνας:

  • χειρωνακτική εργασία, χέρια, χειρονομίες και (πολιτική) σκέψη,
  • μικρές «πράξεις» ως δυνατότητα παρέμβασης του ανθρώπου σε κοινωνικό επίπεδο,
  • κοινωνικό φαντασιακό, τρόποι προσέγγισης της κοινωνικής μας συνύπαρξης.

Στη διάρκεια δύο χρόνων, θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από καλλιτεχνικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές δράσεις, δύο φεστιβάλ κι ένα πενταήμερο διεθνές φόρουμ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του προγράμματος καθώς και ανοιχτό κάλεσμα για τη συμμετοχή καλλιτεχνών και χειρωνακτών σε αυτό θα ακολουθήσουν στους επόμενους μήνες του 2018.

Σχεδιασμός: Πηνελόπη Ηλιάσκου, Δανάη Θεοδωρίδου, Στεριανή Τσιντζιλώνη