Νέα

Όλα τα άρθρα

03/08/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΔΟΧ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  2021-22

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7413 ΒΥΡΩΝΑΣ 3 Αυγούστου 2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ» Σήμερα, 2/8/2021  και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Κέντρου Μελέτης Χορού

22/12/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Για τη συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων Κέντρου Ντάνκαν).

Βύρωνας 22-12-2020 Αρ. Πρωτ.: 7155 Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων. Οι εργασίες για τη συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μονάδων θα γίνει με τη διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης και κριτήριο

17/12/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Υπηρεσία αναγόμωσης συντήρησης πυροσβεστήρων και πυροσβεστήρων οροφής)

Βύρωνας 17 Δεκεμβρίου 2020 Αρ. Πρωτ.: 7146 Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την υπηρεσία της αναγόμωσης συντήρησης πυροσβεστήρων , με διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφορών σύμφωνα με

17/12/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Υπηρεσία διαμόρφωσης του site του Κέντρου Μελέτης Χορού Ντάνκαν σύμφωνα με το Ν. 4591/2019 (ΦΕΚ 19/Α/12-2-2019).

Βύρωνας 17 Δεκεμβρίου 2020 Αρ. Πρωτ.: 7147 Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει την ανάγκη του για την διαμόρφωση του site σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προσβασιμότητά του από φορητές συσκευές, με έμφαση στην κατηγορία των

17/12/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Υπηρεσία πληρωμής συνδρομής για την ανανέωση domain name και χώρου φιλοξενίας του site του Κέντρου Μελέτης Χορού Ντάνκαν

Βύρωνας 17 Δεκεμβρίου 2020 Αρ. Πρωτ.: 7145 Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει την ανάγκη του για την πληρωμή συνδρομής για την ανανέωση domain name και χώρου φιλοξενίας  του site, με διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά,

30/09/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ»

ΑΡ.ΠΡΩΤ.7045                                                                                                                                                                  ΒΥΡΩΝΑΣ 30 Σεπτεμβρίου 2020 Σήμερα, 30-9-2020  και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. και Ρ. Ντάνκαν συνεδρίασε η επιτροπή για την επιλογή καλλιτεχνικού προσωπικού ΙΔΟΧ. Η επιτροπή συστάθηκε με την υπ΄ αριθμ. 23/26-6-2020 (ΑΔΑ Ω5Ζ0ΟΡΣΥ-Τ1Ο) απόφαση του Δ.Σ. και με την

23/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Προμήθειας μαύρων ταινιών για κόλλημα του ειδικού πατώματος linoleum)

Βύρωνας 23 Σεπτεμβρίου 2020 Αρ. Πρωτ.: 7036   Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την προμήθεια ταινιών για το κόλλημα του ειδικού πατώματος Linoleum, με διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, απευθύνει πρόσκληση υποβολής

14/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Προμήθειας λογισμικού διαχείρισης συνδρομών και γενικότερης μηχανοργάνωσης γραφείου).

Βύρωνας 14/9/2020 Αρ. Πρωτ.: 7025 Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του προμήθειας λογισμικού για τη μηχανοργάνωση του Κέντρου έτσι ώστε να μπορεί το κέντρο να ανταπεξέρχεται άμεσα στις υποχρεώσεις του απέναντι στα μέλη του. Η παροχή της υπηρεσίας