Το Κέντρο Ντάνκαν είναι:

  • ένα δυναμικό Κέντρο Χορού, αφιερωμένο στη χορογραφική έρευνα και δημιουργία
  • χώρος εκπαίδευσης, όπου παιδιά όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων και ερασιτέχνες μπορούν να εξερευνήσουν, να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τις τεχνικές και καλλιτεχνικές τους ικανότητες στην τέχνη του χορού
  • ένα διεθνές σημείο φιλοξενίας (residency center) και συνάντησης για πειραματικά, ερευνητικά προγράμματα
  • εταίρος σε διεθνή δίκτυα και ευρωπαϊκά προγράμματα για τη σύγχρονη χορογραφική δημιουργία
  • σημείο συνάντησης πρακτικής, θεωρίας και έρευνας, για προγράμματα που εξερευνούν το χορογραφικό, εκπαιδευτικό, φιλοσοφικό υπέδαφος του χορού
  • χώρος ανταλλαγής, διαλόγου και αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους καλλιτέχνες, το κοινό και μέλη της τοπικής κοινωνίας,
  • πλαίσιο υποστήριξης για τους νέους καλλιτέχνες στην αρχή της καριέρας τους,
  • σημείο αναφοράς και πηγή έμπνευσης για τη διεθνή χορευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα, που μελετά το έργο και τη φιλοσοφία της Ισιδώρας και του Ραϋμόνδου Ντάνκαν (* guide Michelin 2013) χώρος παρουσίασης χορογραφικών έργων.

Το Κέντρο Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν υλοποίησε τα τελευταία 15 χρόνια ένα τεράστιο έργο υποστήριξης, ανάδειξης, προβολής και προώθησης των σύγχρονων καλλιτεχνών του Χορού και του έργου τους, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από την οργάνωση πολυεπίπεδων εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών δράσεων.

Από το 2006 το κέντρο Ντάνκαν είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων Χορού EDN (European Dance Houses Network) μαζί με άλλα διακεκριμένα Κέντρα Χορού στην Ευρώπη όπως το CND / Paris, ThePlace / London, Tanzquartier/ Vienna, NRW/Dusseldorf, Hellerau/Dresden, DansensHus / Stockholm, Mercatdeles Flors –Barcelona, Maisondela Danse/Lyon κ.λπ.)

Στην πενταετία 2010-2014 το Κέντρο μετείχε στο πενταετές Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MODULDANCE, το μεγαλύτερο πολιτιστικό πρόγραμμα χορού που επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Culture Programme (2007-2013) ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη ποιοτικών μορφών κινητικότητας των νέων καλλιτεχνών του χορού στην Ευρώπη).