ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ»

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6985

ΒΥΡΩΝΑΣ 31 Ιουλίου 2020

 

Σήμερα, 31/7/2020  και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. και Ρ. Ντάνκαν συνεδρίασε η επιτροπή για την επιλογή καλλιτεχνικού προσωπικού ΙΔΟΧ. Η επιτροπή συστάθηκε με την υπ΄ αριθμ. 23/26-6-2020 (ΑΔΑ Ω5Ζ0ΟΡΣΥ-Τ1Ο) απόφαση του Δ.Σ. και με την υπ’ αριθμ. 51086/13395 απόφαση έγκρισης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «περί συγκρότησης επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού ΙΔΟΧ  έναντι αντιτίμου»,  για να καταγράψει, αξιολογήσει, μοριοδοτήσει τις υποβληθείσες αιτήσεις, και τελικώς να προτείνει τα προς επιλογή άτομα για την πλήρωση των είκοσι μία θέσεων που προκηρύχθηκαν. Η μοριοδότηση έγινε σύμφωνα με την προκήρυξη με ΑΔΑ: ΩΞΑ4ΟΡΣΥ-Ρ6Μ της προκήρυξης. 

Η κ. Πηνελόπη Ηλιάσκου, κ. Μελίνα Μαρνέρου  και κ. Άννα Χατζηκωνσταντίνου, διενήργησαν την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και μοριοδότηση των υποψηφίων, ενώ το μέλος της επιτροπής, η υπάλληλος Κατίνα Καλτσά, άσκησε καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Χατζηκωνσταντίνου Άννα, παρουσίασε στα μέλη τις σχετικές αιτήσεις με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Τα μέλη της Επιτροπής, αφού άκουσαν την πρόεδρο και έλαβαν υπόψη τους

  • την υπ΄ αριθ. 8/24-4-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Ντάνκαν
  • την εγκριτική απόφαση με αρ. πρωτ. 38446/19-6-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  • την προκήρυξη του Νομικού Προσώπου για την μοριοδότηση των υποψηφίων και την πλήρωση των θέσεων
  • τις αιτήσεις των υποψηφίων με τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά
  • τις διατάξεις του ν.2190/1994 του ν. 3812/2009 καθώς και του ΠΔ. 524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα

 

καταρτίζει τους παρακάτω πίνακες:

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ

1 ΧΑΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 09 Π.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 6941/7-7-2020
2 ΜΠΟΥΜΠΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 02 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ 6942/7-7-2020
3 ΒΑΡΔΗ ΜΑΡΙΑ 03 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΟΡΟ (ΜΠΑΛΕΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ) ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 4 6943/7-7-2020
4 ΜΠΕΛΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 02 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ 6944/7-7-2020
5  

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

03 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΟΡΟ (ΜΠΑΛΕΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ) ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 4 6945/7-7-2020
6 ΠΑΠΠΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 01 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ 6946/10-7-2020
7  

ΞΙΦΑΡΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ

08 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΑΪ ΤΣΙ 6947/11-7-2020
8 ΑΒΔΟΥΛΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 07 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ YOGA 6948/13-7-2020
9 ΝΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 11 ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ 6949/14-7-2020
10 ΑΓΑΠΙΟΥ ΑΝΤΡΙΑ 06 ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 6950/14-7-2020
11  

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

04. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΟΡΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΝΤΑΝΚΑΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ 6953/14-7-2020
12 ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 01 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ 6954/15-7-2020
13 ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΟΡΟ (ΜΠΑΛΕΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ) ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 4 6955/15-7-2020
14 ΣΠΥΡΑΚΗ ΟΛΓΑ 02 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ 6956/15-7-2020
15 ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ 07 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ YOGA 6957/15-7-2020
16 ΚΟΡΔΑΤΟΥ ΔΙΟΥΝΥΣΙΑ 07 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ YOGA 6958/15-7-2020
17 ΚΟΡΠΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 07 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ YOGA 6959/15-7-2020
18 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 03 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΟΡΟ (ΜΠΑΛΕΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ) ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 4 6960/15-7-2020
19 ΚΙΣΚΙΛΑ ΑΝΝΑ 03 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΟΡΟ (ΜΠΑΛΕΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ) ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 4 6961/15-7-2020
20 ΛΩΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 03 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΟΡΟ (ΜΠΑΛΕΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ) ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 4 6962/15-7-2020
21 ΣΤΕΡΓΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 01 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ 6963/16-7-2020
22  

ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ

11 Π.Ε. ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ 6964/16-7-2020
23 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 03 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΟΡΟ (ΜΠΑΛΕΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ) ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 4 6965/16-7-2020
24 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ 11 Π.Ε. ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ 6966/16-7-2020
25 ΜΠΟΥΤΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ 6967/16-7-2020
26 ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ  

6968/16-7-2020

27 ΜΑΝΟΥΚΟΒΑ ΟΛΓΑ 01 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ 6969/17-7-2020
28 ΚΥΡΜΙΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 02 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ 6970/17-7-2020
5 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 09 Π.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 6971/17-7-2020
29 ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 01 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ 6972/17-7-2020
30 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 05 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ HIP HOP 6973/17-7-2020
31 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 07 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ YOGA 6974/17-7-2020
32 ΓΑΛΑΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 02 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ 6977/22-7-2020

 

 

 

 

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΠΑΛΕΤΟΥ (01)

(2 άτομα)

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1  

ΠΑΠΠΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

81
2  

ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

71

 

 

 

 

 

  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΠΑΛΕΤΟΥ

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
 

1

ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 55

 

 

  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΠΑΛΕΤΟΥ

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

1.

ΣΤΕΡΓΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Απαιτείται 5ετής διδακτική προϋπηρεσία

2.

 

ΜΑΝΟΥΚΟΒΑ ΕΝΤΙΤΑ – ΟΛΓΑ

ΕΛΛΙΠΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

 

 

 

 

2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ (02)

(4 άτομα).

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1  

ΣΠΥΡΑΚΗ ΟΛΓΑ

93
2  

ΜΠΕΛΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

80
3  

ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

75
4  

ΜΠΟΥΜΠΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

67

 

 

2.1ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 

 

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
       1 ΚΥΡΜΙΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 66
2  

ΜΠΟΥΤΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΣΩΤΗΡΙΑ

48

 

 

2.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

1

ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚOΡΝΗΛΙΑ  

Απαιτείται 5ετής διδακτική προϋπηρεσία για την οποία δεν προσκόμισε επαρκή στοιχεία (πτυχίο 2016)

 

2

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Απαιτείται 5ετής διδακτική προϋπηρεσία για την οποία δεν προσκόμισε επαρκή στοιχεία

3

ΓΑΛΑΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

 

 

 

 

3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ   ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΟΡΟ (ΜΠΑΛΕΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ) ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 4ΑΡΩΝ (03) (4 άτομα)

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1  

ΒΑΡΔΗ ΜΑΡΙΑ

65
 

2

ΚΙΣΚΙΛΑ ΑΝΝΑ 64
3  

ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

64
4  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

64

 

 

3.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 4ΑΡΩΝ (03)

 

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
 

1

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 63
 

2

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 50

 

3.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 4ΑΡΩΝ  (03)

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1 ΛΩΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Απαιτείται 5ετής διδακτική προϋπηρεσία.

 

 

 

 

4.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ   ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΟΡΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΝΤΑΝΚΑΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ (04) (1 άτομο)

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1  

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

66

 

 

4.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΟΡΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΝΤΑΝΚΑΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
     

 

 

 4.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΟΡΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΝΤΑΝΚΑΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

 

   

 

 

 

 

5.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ HIP HOP (2 άτομα).

 

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1  

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

30

 

 

 

5.1ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ HIP HOP

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
     

 

 

 

 

5.2ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ HIP HOP

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
     

 

 

 

6.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ (1  άτομο).

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1  

ΑΓΑΠΙΟΥ ΑΝΤΡΙΑ

48

 

 

6.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
     

 

 

6.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
     

 

 

 

 

7.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ YOGA (2 άτομα)

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1  

ΑΒΔΟΥΛΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

68
2 ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ 46

 

 

7.1ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ YOGA

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
     

 

 

7.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ YOGA

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1  

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Απαιτείται 5ετής διδακτική προϋπηρεσία.
 

2

ΚΟΡΠΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Απαιτείται 5ετής διδακτική προϋπηρεσία.
3 ΚΟΡΔΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Απαιτείται 5ετής διδακτική προϋπηρεσία.

 

 

 

8.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑΪ ΤΣΙ

(1 άτομο)

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

1

ΞΙΦΑΡΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ

71

 

 

 

8.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΪ ΤΣΙ

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
     

 

 

 

 

 

 

8.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΪ ΤΣΙ

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
     

 

 

9.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ  (2 άτομα)

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

1

 

ΧΑΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

83

2

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

74

 

 

9.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ  

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
   

 

 

 

 

9.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ  

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
     

 

 

 

10.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΧΟΡΙΚΩΝ (1 άτομο)

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

10.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΧΟΡΙΚΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
     

 

 

 

 

10.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΧΟΡΙΚΩΝ

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
     

 

 

 

 

11.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ (1 άτομο)

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1  

ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ

71

 

 

11.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
     

 

 

 

11.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1 ΝΗΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ ΔΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Το πρακτικό αυτό, αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως

  1. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  2. ΗΛΙΑΣΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
  3. ΜΑΡΝΕΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ