ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Προμήθεια 2 ηλεκτρονικών υπολογιστών στους οποίους θα συμπεριλαμβάνεται το MSOffice ελληνικό και Windows 10 ελληνικά, 2 οθονών, 2 Desktop set και 1webcab).

Βύρωνας 10-6-2020

Αρ. Πρωτ.: 6879

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την προμήθεια 2 ηλεκτρονικών υπολογιστών στους οποίους θα συμπεριλαμβάνεται το MSOffice ελληνικό και Windows 10 ελληνικά, 2 οθονών, 2 Desktop set και 1webcab προβαίνει στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών. Η προμήθεια των υλικών αυτών θα γίνει με τη διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 2 ΟΘΟΝΩΝ, 2 DESKTOP SET ΚΑΙ (1) ΜΙΑΣ ΚΑΜΕΡΑΣ

 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρία κατασκευής ΝΑΙ

 

 

   
Μέγεθος Κουτιού

 

Midi

 

 

   
Μητρική H310M H 2.0

Κάρτα γραφικών GF 210 (1GB, DDR3, 64Bit)

 

ΝΑΙ τουλάχιστον    
Μνήμη DDR4 8GB 2.400MHz 8GB

 

 

 

 

   
Επεξεργαστής (CPU) Intel Core i5 9.400F Τουλάχιστον    
Σκληρός Δίσκος 3,5’’ 1TB SATA 3 Τουλάχιστον    
DVD –RW 24xSATA Τύπος εγγραφής CD – DVD RW    
Λειτουργικό σύστημα MS Windows 10 G4-bit Greek

προεγκατεστημένα

ΝΑΙ    
MSOffice Home Business 2019 ελληνικό ΝΑΙ    
Microsoft windows 10Pro 64-Bit Greek ΝΑΙ    
Τροφοδοτικό 500w ATX

 

ΝΑΙ    
Desktop Set (πληκτρολόγιο και ποντίκι ενσύρματο σύνδεση USB που να υποστηρίζει Windows 10) ΝΑΙ    
Οθόνη Monitor LED 24 Τύπος σύνδεσης HDMI

Ανάλυση 1920×1080

NAI    
1 WEBCAM υψηλής ευκρίνειας HD ευρείας οθόνης τεχνολογίας True Color να περιλαμβάνεται μικρόφωνο, σύνδεση USB ΝΑΙ    
Η τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει εγχειρίδια σε ηλεκτρονική μορφή για όλες τις συσκευές (Motherboard, cards, HDD, κλπ.) ΝΑΙ    
Εγγύηση καλής λειτουργίας 3 χρόνια ανταλλακτικά 3 χρόνια εργασία

 3 χρόνια στο χώρο του Κέντρου Ντάνκαν την επόμενη εργάσιμη

 

   
Η εγγύηση θα καλύπτει την επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος σε περίπτωση που αυτή καταστραφεί σαν συνέπεια βλάβης ή καταστροφής του Hardware

 

ΝΑΙ    
Η εγγύηση θα παρέχεται από τον κατασκευαστή του υπολογιστή .

Η επικοινωνία και οι συνεννοήσεις για την κάλυψη της εγγύησης θα γίνεται μέσω του Αναδόχου

ΝΑΙ    

Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια θα πρέπει να είναι έως του ποσού των 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο προμηθευτής ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα των

προμηθευόμενων ειδών.

Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την περίοδο της διενέργειας της προμήθειας.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να μας καταθέσετε οικονομικές προσφορές στη γραμματεία του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν

(Χρυσάφης 34 & Δικαιάρχου Βύρωνας) για τα ανωτέρω έως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν  στην ιστοσελίδα του Κέντρου Μελέτης Χορού Ντάνκαν.

 

Ο Πρόεδρος

 

Γρηγόρης Κατωπόδης

Δήμαρχος Βύρωνα