Χορός και εικόνα ερευνητικό residency Στεριανή Τσιντζιλώνη 24/02 -6/03 Κέντρο Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν

Χορός και εικόνα ερευνητικό residency Στεριανή Τσιντζιλώνη 24/02 -6/03 Κέντρο Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν

Με αφορμή τη θεματική «Χορός και Εικόνα» η ερευνητική περίοδος στο Κέντρο Ντάνκαν θα επικεντρωθεί στη μελέτη και επισήμανση ιδεών, σκέψεων και απόψεων χορογράφων διαφόρων εποχών γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Στόχος είναι η δημιουργία ενός σώματος αποσπασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν σε μια συνομιλία με σύγχρονα έργα τέχνης που θα εκτεθούν στο Μουσείο Γουναρόπουλου.