ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Για τη αποκατάσταση και επισκευή σχαρών δαπέδου σε όλους τους χώρους Κέντρου Ντάνκαν)

Βύρωνας 1-4-2021 Αρ. Πρωτ.: 7255 Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την αποκατάσταση επισκευή των σχαρών δαπέδου συνολικού μήκους 110m…

Continue ReadingΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Για τη αποκατάσταση και επισκευή σχαρών δαπέδου σε όλους τους χώρους Κέντρου Ντάνκαν)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Υπηρεσία αγγλικής μετάφρασης και υποτιτλισμού δέκα διαδικτυακών διαλέξεων που διοργάνωσε το Ντάνκαν ανοικτών στο κοινό, που επικεντρώθηκαν στην καλλιτεχνική έρευνα στο πεδίο του χορού μέσα από τις πρακτικές των ίδιων των χορογράφων και τη σκέψη τους. (Οκτώβριος 2020 –Ιανουάριος 2021) και που θα αναρτηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Κέντρου Ντάνκαν)

Βύρωνας 1-4-2021 Αρ. Πρωτ.: 7256 Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του αγγλικής μετάφρασης και υποτιτλισμού δέκα διαδικτυακών διαλέξεων (υλικό περίπου 12…

Continue ReadingΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Υπηρεσία αγγλικής μετάφρασης και υποτιτλισμού δέκα διαδικτυακών διαλέξεων που διοργάνωσε το Ντάνκαν ανοικτών στο κοινό, που επικεντρώθηκαν στην καλλιτεχνική έρευνα στο πεδίο του χορού μέσα από τις πρακτικές των ίδιων των χορογράφων και τη σκέψη τους. (Οκτώβριος 2020 –Ιανουάριος 2021) και που θα αναρτηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Κέντρου Ντάνκαν)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού μέσω ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος)

Βύρωνας 1-4-2021 Αρ. Πρωτ.: 7251 Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού μέσω ολοκληρωμένου πληροφοριακού…

Continue ReadingΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού μέσω ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Υπηρεσία οργάνωσης σεμιναρίου που αφορά στην ανάπτυξη και εξέλιξη των χορογραφικών αρχών μέσα στον ψηφιακό χώρο, με βασικό εργαλείο την χρήση της κάμερας στα πλαίσια του εκπαιδευτικού σκέλους του 4ου Danceschoolways Festival)

Βύρωνας 1-4-2021 Αρ. Πρωτ.: 7253 Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την υπηρεσία οργάνωσης σεμιναρίου που αφορά που αφορά στην…

Continue ReadingΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Υπηρεσία οργάνωσης σεμιναρίου που αφορά στην ανάπτυξη και εξέλιξη των χορογραφικών αρχών μέσα στον ψηφιακό χώρο, με βασικό εργαλείο την χρήση της κάμερας στα πλαίσια του εκπαιδευτικού σκέλους του 4ου Danceschoolways Festival)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Υπηρεσία οργάνωσης σεμιναρίου που αφορά στις «Αρχές Χορογραφίας» στα πλαίσια του εκπαιδευτικού σκέλους του 4ου Danceschoolways Festival)

Βύρωνας 1-4-2021 Αρ. Πρωτ.: 7252 Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την υπηρεσία οργάνωσης σεμιναρίου που αφορά στις "Αρχές Χορογραφίας"…

Continue ReadingΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Υπηρεσία οργάνωσης σεμιναρίου που αφορά στις «Αρχές Χορογραφίας» στα πλαίσια του εκπαιδευτικού σκέλους του 4ου Danceschoolways Festival)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Προμήθεια υπηρεσιών σύνταξης οικ. καταστάσεων 2020 και παρακολούθηση διπλογραφικής μεθόδου για το 2021)

Βύρωνας 1-4-2021 Αρ. Πρωτ.: 7250 Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την υπηρεσία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 & παρακολούθηση…

Continue ReadingΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Προμήθεια υπηρεσιών σύνταξης οικ. καταστάσεων 2020 και παρακολούθηση διπλογραφικής μεθόδου για το 2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Για τη συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων Κέντρου Ντάνκαν).

Βύρωνας 22-12-2020 Αρ. Πρωτ.: 7155 Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων. Οι εργασίες για…

Continue ReadingΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Για τη συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων Κέντρου Ντάνκαν).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Υπηρεσία αναγόμωσης συντήρησης πυροσβεστήρων και πυροσβεστήρων οροφής)

Βύρωνας 17 Δεκεμβρίου 2020 Αρ. Πρωτ.: 7146 Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την υπηρεσία της αναγόμωσης συντήρησης πυροσβεστήρων ,…

Continue ReadingΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Υπηρεσία αναγόμωσης συντήρησης πυροσβεστήρων και πυροσβεστήρων οροφής)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Υπηρεσία διαμόρφωσης του site του Κέντρου Μελέτης Χορού Ντάνκαν σύμφωνα με το Ν. 4591/2019 (ΦΕΚ 19/Α/12-2-2019).

Βύρωνας 17 Δεκεμβρίου 2020 Αρ. Πρωτ.: 7147 Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει την ανάγκη του για την διαμόρφωση του site σύμφωνα με τα…

Continue ReadingΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Υπηρεσία διαμόρφωσης του site του Κέντρου Μελέτης Χορού Ντάνκαν σύμφωνα με το Ν. 4591/2019 (ΦΕΚ 19/Α/12-2-2019).